понеделник, 14 май 2018 г.

НАША УЧЕНИЧКА НА ПРЕСТИЖЕН ХАЙКУ КОНКУРС В ЯПОНИЯ

Шестокласничката Виктория Красимирова Димитрова от СУ“Св. Паисий Хилендарски“ е класирана на 15тия Световен хайку конкурс „Живи неща“, организиран от JAL FOUNDATION, Япония.

Това е вторият значителен успех на паисиевци в областта на кратките японски форми – миналата година участници от Messages Club имаха публикации в престижното международно списание за кратки източни форми cattails: The Official Journal of the United Haiku and Tanka Society.

Ето коментар на журито за нейната хайга:

 15. Viktoriya Krasimirova Dimitrova
This beautiful haiku and drawing of Viktoria Dimitrova can deeply move everyone who has ever been a child. The emotion is expressed by the red colour of the balloon. The emphasis is put on the care-free years and innocence of childhood, which is maybe near its’ end. The drawing is colourful and intriguing and brings a feeling of calmness. The haiku has a strong and convincing structure of fragment and phrase.

Това прекрасно хайку и рисунка на Виктория Красимирова Димитрова могат да развълнуват дълбоко всеки, който някога е бил дете. Чувството е изразено чрез червения цвят на балона. Акцентът пада върху безгрижните години и детската невинност, която, може би, е към края си. Рисунката е пъстра и носи усещане за спокойствие. Хайку стихчето има силна и убедителна структура от фрагмент и фраза.Птици в далечината…
Балон се откъсва
От детската ръка

遠くの鳥たち
風船が自由になる
子どもの手から離れて

Birds in the distance…
A balloon breaks free
From the child’s hand

Виктория Красимирова Димитрова
(Viktoriya Krasimirova Dimitrova)
Female Age 12 (Bulgaria)
女子 12 (ブルガリア)

Източник: JAL FOUNDATION

Няма коментари:

Публикуване на коментар