четвъртък, 26 март 2020 г.

Нашето училище – с много добри постижения в онлайн олимпиадата BeSafeNet Olympiad 2020Природните бедствия и технологичните аварии могат да причинят жертви и големи икономически загуби. Ако превенцията не е възможна за много опасности, можем да се опитаме да намалим уязвимостта към бедствия, като предоставяме, по-специално на учители и ученици, точна информация за бедствията и как да смекчим последствията от тях.

За да се насърчат знанията за бедствията и свързаните с тях превантивни мерки сред учениците от средното училище,през февруари 2020 г. ще бъде организирана олимпиада по природни и технологични опасности под егидата на Европейското и Средиземноморското споразумение за големи бедствия (EUR-OPA) на Съвета на Европа, платформа за сътрудничество между 25 страни от Европа и южното Средиземноморие в областта на предотвратяването и готовността за бедствия от 1987 г.
Олимпиадата се състоя от онлайн състезание на 28.02.2019 от 9:00 GMT. То е предназначено предимно за ученици от средните училища на 25-те държави-членки на споразумението.  
Нашето училище се включи в състезанието с отбор „Survivor”, съставен от осмокласниците Габриела Георгиева, Денис Садула, Сезен Юкселова и Касим Фердун. Надпреварата бе много оспорвана, защото броят на отборите-участници в олимпиадата бе 272, а нашият отбор е на 82 позиция с резултати 7.50 / 10 (есе)  и 69.75 / 100 в онлайн състезанието.

неделя, 22 март 2020 г.

Апел на г-жа Стайкова към нашата училищна общност

Скъпи родители,


Както Вие, така и целият екип на СУ”Св.Паисий Хилендарски“ сме силно загрижени за образователните потребности и за психоемоционалната среда, в която са поставени децата.
Всички ние сме изправени пред различно, непреживявано до този момент предизвикателство. Положението в страната е извънредно и предписанията са всички да си останем по домовете.
Въпреки че всички оставаме у дома, това изобщо не означава, че динамичността на ежедневието ни е намаляла.
Обучителният процес на учениците е възобновен, макар и в различна обстановка с изнесената класна стая по домовете.
Всеки от нас ще премине през различни преживявания и емоции. Важното е да излезем от корона вирус здрави, стабилни, мотивирани. Важното е да проявим грижа и отговорност, насочена към нас и околните.
Използвайте времето със семейството си да направите всички онези неща, които отдавна отлагате. Наистина живеем в изключително динамични времена и е много трудно да съчетаем всички дейности в ежедневието. Но сега е моментът, в който можете да отделите време за сплотяване на семейството. Качественото време, прекарано със семейството създава у децата усещане за БЕЗОПАСНОСТ, за сплотеност и принадлежност, за спокойствие.
Можете да споделяте идеи, с които да вдъхновите други родители.
А можете да обменяте информация и в затворените групи по класове.
Все пак ние сме свързани помежду си, и то не само по отношение на образователния процес, нито пък само в криза!


С пожелания за топли преживявания в моменти на криза!

Нина Стайкова

Ресурси и материали за обучение от разстояние