вторник, 15 ноември 2016 г.

I am what I amКлуб  „Послания“ започна своята дейност като си изработи кредо в акростих. Третото ни занятие бе посветено на темата „I am what I am” /Аз съм това, което съм/. Всеки участник от клуба трябваше да се представи в устна и писмена форма. Ето някои от представянията.

***
My name is Simona. Sometimes I’m a bit jealous. I try hard to be loyal but it’s not easy. Some people think that I’m selfish but I don’t think so. My parents often say that I’m very creative.
My positive qualities are that I’m cheerful, organised, reliable, ambitious and tolerant. My negative ones are bossy, stubborn and jealous.

***
My name’s Petar. I try hard not to be late for school but it’s not easy. It’s difficult to wake up early in the morning. My parents often say that I’m lazy because I don’t want to do my homework. Sometimes I’m a bit late for school Because I can’t get up early. Some people think that I’m selfish but I don’t think so. I always try to help other people. I’m never angry with people without reason. 
My positive qualities are that I’m tolerant, patient, reliable, organised and loyal.

***
My name’s Bozhidara. Sometimes I’m a bit selfish. My parents often say that I’m lazy. Some people think that I’m intolerant but I don’t think so. My positive qualities are that I’m friendly, loyal, lazy, cheerful and organised.


Няма коментари:

Публикуване на коментар