петък, 8 юли 2016 г.

Личен печат на проигумен Паисий

Ученици пирографираха личния печат на йеромонах Паисий.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар