сряда, 20 декември 2017 г.

Кръгла маса за представяне на резултатите по проект „Идентифициране на бариерите пред ученето – специални образователни потребности” по програма „Еразъм +”

                                     

На 1декември 2017г. в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Хасково се проведе кръгла маса за представяне на резултатите по изпълнявания от училището проект на тема „Идентифициране на бариерите пред ученето – специални образователни потребности” по програма „Еразъм +”, договор 2017-1-BG01-КА101-035636. Основните цели на проекта са подобряване на качеството на учене и преподаване на деца и ученици със специални образователни потребности и подобряване на сътрудничеството  между специалисти, преподаватели и родители. Бяха споделени  идеи, методи, техники и добри практики за по-ефективна работа с децата със СОП в процеса на преодоляване на обучителните затруднения. Беше  представено помагало с работни материали по различни учебни прeдмети в помощ на учителите, работещи с деца със СОП. Сред гостите бяха представители на РУО – Хасково, директори на училища, учители и родители.


Няма коментари:

Публикуване на коментар