вторник, 20 декември 2016 г.

Snowy messages

Winter haiku / Зимни хайкуЗимни хайку

снежен човек –
врабче кацва
на носа му


snowman –
a sparrow alights
on its nose


малка танцьорка
пада от небето -
снежинка


a little dancing girl
falls from the sky –
a snowflake


снежна топка…
от ръцете ми излиза
пара

a snow ball…
my hands exhale
vapour


мама прави
джинджифилови човечета…
незабравима Коледа

my mum makes
gingerbread men…
unforgettable Christmas

украса…
къде ли сложих
коледните ни чорапчета

decoration…
where did I put
our Christmas socks

коледари
чукат на вратата...
изненада за всички

koledari
knocking on the door...
a surprise for all of us

сурвакари
пълни са торбичките
на всички

survakari
all people’s bags
are full

Нова Година
небето се отваря
за моите желания

New Year
the sky opens

for my wishes


Messages Club

Няма коментари:

Публикуване на коментар