понеделник, 10 октомври 2016 г.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

От днес, 10.10.2016г. започна Националната седмица на четенето в нашето училище. Всякакви инициативи, посветени на четенето  ще бъдат добре приети. Всички учители и ученици, желаещи да се включат в мероприятието нека се свържат с преподавателите по БЕЛ в училището.

Организатор на седмицата е Министерството на образованието и науката. Инициативата е част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), в която са очертани ключови политики за преодоляването на причините за ниска грамотност.


Диана Тенева


Няма коментари:

Публикуване на коментар