понеделник, 3 октомври 2016 г.

НВО по чужд език

І. ВИД НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен. Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език и руски език. 


II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 


Тематични области – лексика 


• Моят свят
• Светът около мен  
• Светът вътре в мен

  Светът на моето въображение

III. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 


При слушане: 


• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове при нормална скорост на говорене и стандартно произношение; 

• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси; 
• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот. 

При четене: 


• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език; 
• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми; 
• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма. 


IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

НВО по чужд език  се състои от три компонента: 


 слушане с разбиране; 
• четене с разбиране; 
• езикови задачи (лексика и граматика). 


Тестът включва решаване на 30 тестови задачи – 25 въпроси от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и 5 задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 35. 


V. ВРЕМЕТРАЕНЕ 


Изпитът е с продължителност един астрономически час. ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА

Няма коментари:

Публикуване на коментар